PostHeaderIcon TEMEL İŞLEVLER

 

TEKMER’ler, teknoloji yönelimli yeni küçük işletmeleri desteklemek, mevcut küçük işletmelerin yeni üretim yöntemleri geliştirerek piyasalara yeni ürünler kazandırmalarını sağlamak, işletmelerin ar-ge, yenilik ve endüstriyel uygulama faaliyetlerini desteklemek ve üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla KOSGEB tarafından üniversitelerle işbirliği içinde kurulmaktadır.

KOSGEB - Başkent Ünv. TEKMER İşbirliği Protokolü kapsamında KOBİ ve girişimcilerimizin ArGe ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi için aşağıda ana başlıkları belirtilen işlevler yerine getirmektedir:

- KOBİ ve girişimcilerin KOSGEB ArGe, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında yaptıkları proje başvurularının KOSGEB - Başkent Üniversitesi TEKMER Proje Değerlendirme ve Karar Kurulu (Kurul) tarafından değerlendirilmesi ve karara bağlanması,

- Proje başvurularının Kurul tarafından değerlendirilmesi sürecinde ihtiyaç duyulursa, projelerle ilgili ihtisas alanında deneyimi olan öğretim üyelerinin proje başvurusu hakkında görüş vermek üzere üniversite tarafından görevlendirilmesi,

- KOSGEB - Başkent Ünv. TEKMER Kurulu veya diğer üniversitelerde toplanan kurullar tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin KOSGEB destek mevzuatı ve KOSGEB destek bütçesi kapsamında desteklenmesi,

- Desteklenmesine karar verilen KOBİ ve girişimcilerin, TEKMER’deki boş işlik durumuna göre işliklere yerleştirilmesi, işlik talebi olmayan veya işlik tahsis edilemeyen KOBİ ve girişimcilerin kendi iş yerlerinde sürdürecekleri proje faaliyetlerinin desteklenmesi, - Desteklenen her bir proje için bir öğretim üyesinin “izleyici” olarak görevlendirilmesi,

- Projelere görüş veren veya projeleri izleyen öğretim üyelerine KOSGEB bütçesinden yapılacak ödemelere ilişkin prosedürel işlemlerin yerine getirilmesi,

- KOBİ ve girişimcilerin ArGe / inovasyon imkan - kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve üniversite – sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik diğer faaliyetlerin yürütülmesi.

 

İLETİŞİM

an image
Başkent Üniversitesi TEKMER.
Eskişehir Yolu 20. Km Ankara
E-posta: tekmer@baskent.edu.tr

Telefon: (312) 246-6666 / 1165

Google Harita Üzerinde Göster